Skip to the content

Opnieuw groei! Tax litigation & advies

Julie Motte

Kortrijk – Het Advocatenkantoor K law verwelkomt advocate Julie Motte in haar vestiging te Kortrijk. De komst van Julie zorgt voor een versterking van de taks afdeling waar ze Filip Soetaert en Charlotte Vandepitte vervoegt. Het team adviseert ondernemingen inzake Belgische en grensoverschrijdende fiscale vragen en staat ondernemers bij - met eventueel verdediging voor de Belgische hoven en rechtbanken - tijdens fiscale geschillen. Met haar bijna 5 jaar ervaring heeft Julie een expertise opgebouwd inzake fiscale procedureregels en fiscale visitatie, vennootschapsbelasting, onroerende voorheffing en overdacht van familiale ondernemingen.

K law Kortrijk is een bijkantoor van het Brusselse kantoor kent een zeer snelle groei, die zich differentieert door haar juridische diensten toe te spitsen op de “Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai” in vijf domeinen van de zakenadvocatuur: het economisch, vennootschaps-, vastgoed- en sociaal recht en de fiscaliteit.

Tillo Mestdagh, Partner K law Kortrijk licht toe:

Julie is voor ons een zeer belangrijke versterking in de verdere uitbouw van ons advocatenteam. We staan voor belangrijke hervormingen van fiscale regelgeving en de groei van het kantoor vereiste een bijkomende ervaren fiscalist. Onze eerste insteek blijft steeds om geschillen te vermijden en te zoeken naar schikkingen op maat van onze klanten, de expertise van de geschillenpraktijk is hierbij een belangrijke toetssteen. In de Eurometropool regio speelt het internationaal karakter van deze problematieken bovendien een belangrijke rol”.

Alvorens K law te vervoegen, was Julie de afgelopen jaren actief in een advocatenkantoor in Brussel.

Julie studeerde af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (2011) en behaalde een Master in Fiscaal recht aan de Universiteit van Gent (2012). Sinds 2014 is Julie ook actief als deeltijds praktijkassistente bij het Instituut van Fiscaal Recht van de KUL. Julie werkte ook aan heel wat publicaties mee waaronder de meest recente ‘De proportionaliteit van fiscale sancties’ (artikel) en bijdrage ‘Vennootschapsbelasting’ in het handboek ‘Vademecum Fiscale Falconis’ uitgebracht in samenwerking met Kluwer.

Julie is afkomstig uit de regio, wat haar inspireerde om K law in Kortrijk te vervoegen temeer het ambitieuze project van dit kantoor toelaat een sterke fiscale praktijk uit te bouwen.

K law is een Belgisch advocatenkantoor gevestigd in Brussel met bijkantoor in Kortrijk, gericht op de zakenadvocatuur. Het legt zich toe op vennootschapsrecht, arbeidsrecht & sociale zekerheid, M&A, economisch recht, vastgoedrecht, bank- en financieel recht, fiscaal recht en publiek recht. K law vormt een kosten delende vereniging met KPMG Belastingconsulenten in België.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise