Skip to the content

Verplichte inschrijving van de syndicus door vereniging mede-eigenaars vanaf 1 april 2017

escalators

Naar aanleiding van het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017, zijn verenigingen van mede-eigenaars vanaf 1 april 2017 verplicht om de gegevens van haar syndicus te laten schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Voor wie is de inschrijving van toepassing?

De inschrijving is verplicht van toepassing voor elke syndicus, fysiek natuurlijke persoon of rechtspersoon, professioneel of niet-professioneel. Zowel een syndicus van een hoofdvereniging als de syndicus van een deelvereniging van mede-eigenaars dient zich in te schrijven in de KBO, zelfs indien deze syndicus dezelfde is als de syndicus van de hoofdvereniging. Ook een voorlopige syndicus die aangesteld werd door de algemene vergadering of de rechter moet worden ingeschreven in de KBO. De professionele syndicus-rechtspersoon zal aldus dubbel opgenomen zijn in de KBO: als syndicus bij de verenigingen van mede-eigenaars waarvoor hij werd aangesteld en daarnaast ook uit eigen hoofde als afzonderlijke rechtspersoon in de KBO.

Wat moet het dossier van inschrijving bevatten?

Het dossier van inschrijving van de syndicus in de KBO moet volgende zaken bevatten:

  • het rijksregisternummer van de syndicus als natuurlijk persoon, het ondernemingsnummer van de syndicus-rechtspersoon die is ingeschreven in de KBO-databank of het rijksregisternummer van de natuurlijke persoon die de syndicus-rechtspersoon zonder ondernemingsnummer vertegenwoordigt;

  • het ondernemingsnummer van de vereniging van mede-eigenaars;

  • het verslag van de algemene vergadering waarin de syndicus door de leden van de vereniging van mede-eigenaars als syndicus werd aangesteld of de rechterlijke akte van aanstelling.

Deze gegevens zijn vereist zowel voor de beroepssyndicus als voor een mede-eigenaar die optreedt als syndicus.

Wanneer moet de syndicus zich inschrijven?

De verplichting tot inschrijving van de syndicus van een vereniging van mede-eigenaars ging in op 1 april 2017. Het Koninklijk Besluit stelt dat de verenigingen der mede-eigenaars die op datum van de inwerkingtreding van het besluit zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen, één jaar de tijd hebben vanaf deze datum om te voldoen aan de in het besluit vastgelegde verplichtingen, aldus tot 31 maart 2018. Voor nieuwe verenigingen van mede-eigenaars die vanaf 1 april ontstaan, geldt de verplichting met onmiddellijke ingang. De syndicus moet zich ten laatste op de werkdag voorafgaandelijk aan de dag waarop zijn opdracht aanvangt, inschrijven bij een ondernemingsloket.

Hoe kan een syndicus geregistreerd worden?

Elke vraag van inschrijving, wijziging of doorhaling wordt geregistreerd door een ondernemingsloket naar keuze, terug te vinden op de website van de FOD Economie. De inschrijving bedraagt 85,50 euro voor 2017 (jaarlijks te indexeren op 1 januari).

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise