Skip to the content

Vergeet niet uw rekeningen in het buitenland te vermelden in uw aangifte in de personenbelasting

Pink piggy bank

Vergeet niet uw rekeningen en levensverzekeringen in het buitenland te vermelden in uw aangifte in de personenbelasting. De tolerantie voor het niet vermelden is niet langer geldig. Voor het niet aangeven van roerende inkomsten was er helemaal geen tolerantie.

Ongeveer 20.000 Belgische inwoners ontvingen in mei vanwege de Federale Overheidsdienst Financiën een schrijven waarin wordt gemeld dat de Federale Overheidsdienst Financiën op de hoogte werd gebracht dat, de ontvanger van het schrijven, in 2017 houder was van één of meer rekeningen of levensverzekeringen in het buitenland die niet zouden vermeld zijn in de aangifte in de personenbelasting. Dit is het resultaat van de automatische uitwisseling van financiële informatie op internationaal vlak. In overeenstemming met de Common Reporting Standard (“CRS”) is België in het bezit gekomen van informatie over het bestaan van buitenlandse rekeningen of levensverzekeringen van Belgische belastingplichtigen.

Voor het jaar 2017 (aanslagjaar 2018) geldt een administratieve tolerantie en worden de belastingplichtigen die het bestaan van deze rekeningen of levensverzekeringen niet hebben gemeld in hun belastingaangifte niet beboet.

Via de brieven die de Federale Overheidsdienst Financiën in mei heeft verstuurd (met vermelding van de link in MyMinfin.be waarbij de ontvangen inlichtingen kunnen geraadpleegd worden) spoort de Federale Overheidsdienst Financiën voormelde belastingplichtigen evenwel aan het bestaan van de rekeningen of levensverzekeringen in het buitenland zeker te vermelden in de aangifte voor het jaar 2018.

Thans riskeert u een belastingverhoging of administratieve geldboeten indien u uw rekeningen, levensverzekeringen vanaf inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) niet, onvolledig of onjuist aangeeft.

De Federale Overheidsdienst Financiën laat ook duidelijk weten dat er helemaal geen tolerantie is voor het niet aangeven van roerende inkomsten (zoals interesten of dividenden) die in het buitenland zijn verkregen. Vergeet dus niet deze roerende inkomsten aan te geven voor het jaar 2018.

Als in 2017, of eerder, roerende inkomsten in het buitenland werden ontvangen en deze niet werden aangegeven, wordt de belastingplichtige door de Federale Overheidsdienst Financiën aangemaand om diens situatie te regulariseren.

Met andere woorden, wie niet overgaat tot de regularisatie van niet aangegeven roerende inkomsten, genoten in 2017 of eerder, neemt dus een ernstig risico, nu eens een vraag om inlichtingen of een bericht van wijziging werd verstuurd men vastzit.

Onze kantoren zijn uiteraard steeds bereid om u hierin bij staan.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise