Skip to the content

Het gewijzigd Benelux merkenrecht trad 1 maart 2019 in werking

Trademark logos

Het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (‘BVIE’) werd aangepast aan de nieuwe Europese Merkenrichtlijn nr. 2015/2436. Deze aanpassingen traden 1 maart 2019 in werking. Hierna lichten wij kort enkele belangrijke nieuwigheden toe.

Vereisten voor merkenregistraties

Een belangrijke wijziging voor de praktijk betreft de regeling omtrent de nieuwe vereisten voor merkenregistraties in de Benelux (en overigens ook voor EU-merken).

In navolging van het IP-Translator arrest van het Hof van Justitie (HvJEU, C‑307/10, 19 juni 2012) wordt nu ook in het BVIE bepaald dat de waren en diensten waarvoor merkenbescherming wordt gezocht, duidelijk en nauwkeurig moeten worden omschreven. Dit betekent concreet dat de aanvrager meteen alle juiste (deel-)categorieën van waren en diensten moet selecteren bij het registreren van uw merk.

De aanduiding van een algemene, overkoepelende klasse zal voortaan (quasi-altijd) onvoldoende zijn.

De wetgever maakt het vanaf 1 maart 2019 mogelijk om een niet-zichtbaar teken of een teken dat moeilijk in een 2D afbeelding is te vervatten – denk bv. aan een klankmerk – te registreren aangezien een teken niet langer ‘voor grafische voorstelling vatbaar’ dient te zijn.

Certificeringsmerk

Vanaf 1 maart 2019 kan men (nu dus ook in de Benelux) een zgn. “certificeringsmerk” registreren.

Een certificeringsmerk garandeert dat bepaalde waren of diensten voldoen aan specifieke kenmerken op het vlak van kwaliteitseisen, productieproces, enz., die door de merkhouder zijn gecertificeerd. Denk bv. aan Fairtrade. De merkhouder kan in dit geval enkel een onafhankelijke ‘controle-instantie’ zijn.

De mogelijkheid om een zgn. “collectief merk” te registreren blijft daarnaast gewoon bestaan. Een collectief merk geeft aan dat de beschermde waren of diensten afkomstig zijn van leden van een bepaalde vereniging waarbij enkel de leden het collectief merk mogen gebruiken voor hun waren of diensten. Een typevoorbeeld is Keurslager.

Rechten als merkhouder

Vanaf 1 maart 2019 worden de rechten van de merkhouder op verschillende vlakken versterkt. Zo wordt het procedureel eenvoudiger om op te treden tegen:

(i) het gebruik van een merk in vergelijkende reclame;
(ii) het gebruik van een merk als handelsnaam;
(iii) voorbereidende handelingen bij dreigende inbreuk; en
(iv) namaakgoederen in transit.

Opgelet: de merkhouder kan voortaan niet meer optreden tegen louter beschrijvende tekens of tegen andere niet-onderscheidende tekens van derden.

Bijkomende nietigheidsprocedure

We willen nog even opnieuw de aandacht vestigen op het feit dat er sedert 1 juni 2018 reeds een nieuwe, snelle en relatief goedkope administratieve nietigheidsprocedure bij het Benelux Merkenbureau in voege is. Dit maakt het mogelijk om buiten de gewone rechtbanken om de nietigverklaring van een conflicterende merkregistratie te bekomen.

K law helpt u, zoals steeds, graag verder bij het voorkomen van en/of oplossen van merkenrechtelijke issues.

* ©K law, 2019. Verwijzingen naar bestaande merken werden willekeurig gekozen en impliceren geen enkel verband tussen K law en de respectievelijke merkhouders.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise