Skip to the content

Softwareontwikkeling: enkele tips voor de klant - opdrachtgever

digital man at computer

U las in een eerdere nieuwsbrief enkele juridische tips voor de softwareontwikkelaar. Weet u waaraan u als klant – opdrachtgever aandacht moet besteden vóór en tijdens een digitaal transformatietraject? We geven u graag enkele tips mee.

Bezint eer ge begint

  1. Onderschat de impact van een softwareontwikkelingstraject op de bedrijfsvoering niet. Zorg daarom voor voldoende dedicated human resources gedurende het volledige traject, waaronder bekwame en beschikbare contactpersonen en testers. Er rust immers ook een belangrijke medewerkingsplicht op de opdrachtgever.
  2. Analyseer uw IT-noden en -wensen tijdig en grondig. Heeft u bijvoorbeeld louter standaardsoftware nodig of toch eerder maatwerk? Laat u bij deze denkoefening eventueel bijstaan door een professional.

If you pay peanuts, you get monkeys?

  1. Zorg uiteraard voor een voldoende budget en houd ook best een beetje reserve achter de hand. Aangezien softwareontwikkeling steeds gebeurt volgens voortschrijdend inzicht, zal u ongetwijfeld meer functionaliteiten willen dan u initieel voor ogen had.
  2. Maak zo duidelijk mogelijke afspraken over de ‘scope’ en het daaraan gekoppelde budget en besef dat een “budget” niet per se gelijk staat aan een “vaste prijs”.

Prepare for change

  1. Bespreek op voorhand grondig de modaliteiten van wijziging of uitbreiding van de ‘scope’. Zo behoudt u controle op het budget en vermijdt u dat u plots een hoge bijkomende factuur voor meerwerken in regie krijgt voorgeschoteld.
  2. Indien u minder afhankelijk wenst te zijn van één ontwikkelaar, kunt u ervoor kiezen om de auteursrechten op de software en de broncode contactueel te laten overdragen. U zal hiervoor waarschijnlijk meer betalen, maar u zal later zelf wijzigingen kunnen (laten) uitvoeren aan de software.

KPMG Law adviseert zowel ontwikkelaars als klanten bij alle juridische (en andere) aspecten van softwareontwikkeling.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise