Skip to the content

Wetgeving en fiscaliteit. Ook dat is E-Commerce. - Online Retailer

woman on computer

E-commerce is alomtegenwoordig. Bijna elke dag ver- schijnt er in de pers wel een artikel over de impact van online handel op ondernemingen. Zowel grote multina- tionals als KMO’s en start-ups zien meer en meer de oppor- tuniteiten die e-commerce voor hun onderneming kan bieden, niet alleen in een B2C kader, maar eveneens voor B2B transacties. Aan die opportuniteiten hangen echter ook een resem uitdagingen vast, niet alleen op operatio- neel vlak, maar ook op vlak van wetgeving en fiscaliteit. 

Download the article: Wetgeving en fiscaliteit. Ook dat is E-Commerce.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise