Skip to the content

Het nieuwe Belgische goederenrecht

zakenkantoor

Op 1 september 2021 trad het nieuwe Belgische goederenrecht in werking. De hervorming van het goederenrecht leidt tot een modernisering van oude wetten (o.a. de van 1824 daterende wetten op het erfpachtrecht en opstalrecht), integratie van bepalingen over hypothecaire publiciteit en bepaalde wettelijke erfdienstbaarheden en codificatie van belangrijke jurisprudentie over bijvoorbeeld burenhinder. Voorts heeft de hervorming tot doel de zakelijke rechten te moderniseren, ze beter af te stemmen op de realiteit van vastgoedontwikkelingen en meer flexibiliteit te creëren voor de partijen, bijvoorbeeld wat de duur betreft.

Klik hier voor een nuttige samenvatting van de belangrijkste wijzigingen voortvloeiende uit het nieuwe goederenrecht.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise