Skip to the content

Einde dubbele belasting Franse dividenden: Minister van Financiën bevestigt dat verrekening mogelijk is

piggy bank with calculator and coins

De discussie omtrent de dubbele belasting op Franse dividenden is gekend. Belgische particuliere beleggers die Franse dividenden ontvingen, betaalden jarenlang te veel belastingen. De dividenden zijn niet alleen onderhevig aan Franse bronbelasting, ook in België werden zij belast aan 30% roerende voorheffing. Rechtspraak had nochtans al meerdere malen geoordeeld dat België op basis van het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag verplicht is om een belastingkrediet van minstens 15% toe te kennen, maar de Minister van Financiën wou zich niet neerleggen bij die positieve rechtspraak.

Dit lijkt nu verleden tijd te zijn. In antwoord op een parlementaire vraag heeft de minister uiteindelijk dan toch formeel bevestigd dat de belastingadministratie de positieve rechtspraak zal volgen.[1] Voortaan kunnen particuliere beleggers dus een belastingkrediet toepassen door de Franse dividenden aan te geven in een specifieke rubriek in de aangifte personenbelasting.

De officiële bevestiging van de Minister van Financiën heeft echter alleen betrekking op de toekomst. De minister neemt (nog) geen standpunt in over de in het verleden te veel betaalde belastingen (hetgeen immers geen deel uitmaakte van de parlementaire vraag die aan hem werd gesteld). In de wandelgangen wordt alvast gefluisterd dat een circulaire op komst zou zijn die hierover meer informatie zal geven.

****************************

Update: deze circulaire werd vorige week gepubliceerd.[2] De Administratie legt zich na jaren procederen formeel neer bij de (voor de belastingplichtige) positieve rechtspraak. De circulaire geeft aan de hand van een aantal concrete situaties een antwoord op enkele veel gestelde vragen.

Uit die antwoorden blijkt, dat de Administratie aan de positieve rechtspraak slechts een uiterst beperkte draagwijdte wil geven door de terugvorderingsmogelijkheden voor de in het verleden te veel betaalde belastingen te beperken. Allicht wil zij hiermee belastingplichtigen ontmoedigen nog verdere stappen te ondernemen. Terwijl er hoe dan ook goede argumenten voorhanden zijn om ook voor de voorgaande jaren de te veel betaalde belastingen terug te vorderen.

Lees hier meer over de eventuele terugvorderingsmogelijkheden.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op 25 maart 2021 en is bijgewerkt op 11 juni 2021.

 

[1] Vr. en Antw. Kamer 2020-2021, 27 januari 2021, nr.B0036, 201, vraag nr.123

[2] Ci. 2021/C/49 van 28 mei 2021 – FAQ betreffende het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting (FBB) en dividenden van Franse oorsprong

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise